Skip to main content

Välkommen till

Materialröntgen i Göteborg AB

Materialröntgen

Materialröntgen i Göteborg AB är en trygghetsfaktor för svensk industri.

Med högteknologisk och sofistikerad utrustning utför vi tillverkningskontroll, både mobilt och i stationära anläggningar. Arbetsuppgifterna består av tillverkningskontroll genom oförstörande provning med metoderna röntgen, ultraljud ,sprickindikering och visuell kontroll av svets.

Varje dag förmedlar våra konsulter spetskompetens till en rad företag vad gäller kvalitetssäkring, miljöledning, svets- och materialrådgivning samt projektdokumentation.

Våran affärsidé är att prova och kvalitetskontrollera svensk industri för att minimera driftsstörningar och personskador.

Dataskyddspolicy

Vår policy är att personuppgifter som vi behandlar inte skall komma ut till obehöriga. Data med personuppgifter som vi behandlar sparas därför endast på server, och skickas inte vidare. Information som framkommit i samband med vårt arbete skall behandlas konfidentiellt och äganderätt skall skyddas. Vi följer de rättsligt bindande åtagandena som gäller vår bransch

Arbetsområden

Oförstörande provning (OFP)

Röntgen radiografering (RT)

Används för att kontrollera material och svetsar med avseende på inre felaktigheter.  

Ultraljudprovning (UT)

Används också för att kontrollera material och svetsar med avseende på inre felaktigheter och även applicerbart för att mäta godstjocklekar på olika typer av strukturer och material såsom plåtar, profiler, rör etc.

Magnetpulverprovning (MT)

En metod för att indikera ytdefekter i
ferromagnetiska material.
  

Avmagnetisering

Görs för att ta bort kvarvarande magnetism. 

Penetrantprovning (PT)

En metod för att indikera ytdefekter i material. 

Virvelströmsprovning (ET)

En metod med många möjligheter beroende på material och vad man önskar kontrollera. Vanligtvis används metoden för att kontrollera ytdefekter i svets och material. 

Visuell kontroll (VT)

Kanske den bästa metoden att med hjälp av ögonen eller optiska mätinstrument utföra en noggrann kontroll av ett objekts tillstånd. 

Hårdhetsmätning (HT)

Utförs för att kontrollera hårdhet i material och svets. T ex vid nyproduktion eller efter värmebehandling, kontrollera material efter speciella driftssituationer såsom haveri, brand osv. 

Läcksökning

Görs för att konstatera eventuella läckor. 

 

Provtryckning

Görs för att prova hållfastheten på olika konstruktioner.

Visste du att?

MaterialRöntgen är ett av SWEDAC ackrediterat provningslaboratorium inom området oförstörande provning i provningsmetoderna radiografering, ultraljudprovning, penetrantprovning, magnetpulverprovning, vissuell kontroll samt innehar godkännande att utföra tjockleksmätning av fartyg oberoende av längd och storlek som är klassade hos klassificeringssällskapet DNV-GL (fd. Det norkse Veritas & Germanischer Lloyd).

Arbeta
med
oss!

Vi på Materialröntgen i Göteborg AB söker kontrolltekniker/provningsoperatör.

Tjänsten innefattar arbete med industriell oförstörande provning. Vi söker dig med minst gymnasial utbildning och som är tekniskt intresserad.

Vänlig översänd CV samt dina kontaktuppgifter till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. om du är intresserad.

Länkar

Kontakta

oss

Materialröntgen i Göteborg AB

ARÖDS INDUSTRIVÄG 54
SE-417 05 Göteborg

Anders Olofsson

+46 (0) 730 96 36 00 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mattias Olofsson

+46 (0) 735 07 44 08 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Ekonomi / Fakturafrågor


Anders Olofsson

VD
+46 (0) 730 96 36 00 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mattias Olofsson

Platschef/OFP-Tekniker
+46 (0) 735 07 44 08 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Inbokning av jobb / Övriga frågor


Anders Olofsson

VD
+46 (0) 730 96 36 00 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mattias Olofsson

Platschef/OFP-Tekniker
+46 (0) 735 07 44 08 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Carl Santesson

Arbetsledare/OFP-Tekniker

+46 (0) 704 91 96 77
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Allmänna leveransvillkor

Följ länken för att läsa våra allmänna leveransvillkor.

Allmänna leveransvillkor

Kvalitetsansvarig / Svets­övervakning / WPQR frågor


Anders Olofsson

VD
+46 (0) 730 96 36 00 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Överklagande och klagomål

Detta är en vägledning för överklagande och klagomål. Var god följ denna för att vi skall kunna hantera ert ärende så effektivt som möjligt.Ett klagomål skall alltid vara skriftligt och inkludera följande information:

-Namn

-Position

-Företagsnamn och adress

-Kontaktuppgifter

-Ärende för överklagan / klagomål

Den klagande får skriftligt besked att klagan är mottagen.

Alla klagomål på Materialröntgen i Göteborg AB hanteras av huvudansvarig alt. dess ställföreträdare. Personal hos Materialröntgen i Göteborg AB som deltagit i arbetet kan inte delta i behandlingen av ett klagomål.Efter utredning av ärendet meddelas skriftligt resultatet till den klagande. Alla klagomål och dess underlag föreläggs till ledningsgruppen.

Överklagande/Klagomål skickas till: 

Materialröntgen i Göteborg AB

ARÖDS INDUSTRIVÄG 54
417 05 GÖTEBORG 

Alternativt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.