MaterialRötgen i Göteborg AB

Välkommen till
MaterialRöntgen i Göteborg AB

 

Materialröntgen i Göteborg AB är en trygghetsfaktor för svensk industri. 

Med högteknologisk och sofistikerad utrustning utför vi tillverkningskontroll, både mobilt och i stationära anläggningar. Arbetsuppgifterna består av tillverkningskontroll genom oförstörande provning med metoderna röntgen, ultraljud ,sprickindikering och visuell kontroll av svets.
Varje dag förmedlar våra konsulter spetskompetens till en rad företag vad gäller kvalitetssäkring, miljöledning, svets- och materialrådgivning samt projektdokumentation.
Våran affärsidé är att prova och kvalitetskontrollera svensk industri för att minimera driftsstörningar och personskador.

 Scroll DownJohn S.

Arbetsområden

 

 

OFÖRSTÖRANDE PROVNING (OFP) Röntgen radiografering (RT) 

- används för att kontrollera material och svetsar med avseende på inre felaktigheter.  

Ultraljudprovning (UT) 

- används också för att kontrollera material och svetsar med avseende på inre felaktigheter och även applicerbart för att mäta godstjocklekar på olika typer av strukturer och material såsom plåtar, profiler, rör etc.

Magnetpulverprovning (MT) 

- en metod för att indikera ytdefekter i
ferromagnetiska material.
  

Avmagnetisering 

- görs för att ta bort kvarvarande magnetism. 

Penetrantprovning (PT) 

- en metod för att indikera ytdefekter i material. 

Virvelströmsprovning (ET) 

- en metod med många möjligheter beroende på material och vad man önskar kontrollera. Vanligtvis används metoden för att kontrollera ytdefekter i svets och material. 

Visuell kontroll (VT) 

- kanske den bästa metoden att med hjälp av ögonen eller optiska mätinstrument utföra en noggrann kontroll av ett objekts tillstånd. 

Hårdhetsmätning (HT) 

- utförs för att kontrollera hårdhet i material och svets. T ex vid nyproduktion eller efter värmebehandling, kontrollera material efter speciella driftssituationer såsom haveri, brand osv. 

Läcksökning 

- görs för att konstatera eventuella läckor. 

Provtryckning 

- görs för att prova hållfastheten på olika konstruktioner.

 

 

Visste
du
att?!

MaterialRöntgen är ett av SWEDAC ackrediterat provningslaboratorium inom området oförstörande provning i provningsmetoderna radiografering, ultraljudprovning, penetrantprovning, magnetpulverprovning, vissuell kontroll samt innehar godkännande att utföra tjockleksmätning av fartyg oberoende av längd och storlek som är klassade hos följande klassificeringssällskap: Lloyds Register, DNV-GL(fd. Det norkse Veritas & Germanischer Lloyd).

 

 

DNV-GL

Lloyds Register

  • Länkar

 

 

 

 

Kontakta
oss gärna
för mer
info

 

MaterialRöntgen i Göteborg AB Aröds Industriväg 54 SE-422 43 HISINGS BACKA Sweden

Skicka gärna ett mail!

 

 

 

 

 

 

Email. anders.olofsson@materialrontgen.se / martin.gustavsson@materialrontgen.se
MaterialRöntgen i Göteborg AB
Adr. Aröds Industriväg 54, SE-422 43,HISINGS BACKA, Sweden
Anders Olofsson
Tel. 031-513650 / 0730-963600
Fax. 031-513651